Våre tjenester

Vi utfører oppdrag innen 

 • Vei-, vann- og avløpsanlegg
 • Saneringsoppdrag VA
 • Totalentrepriser (grunn)
 • Stikkledninger VA
 • Fjernvarmeanlegg
 • Betong og asfaltering
 • Kabelgrøfter
 • Tomteutgraving
 • Massetransport
 • Fundamentering
 • Forstøtningsmurer
 • Trefelling
 • Rørlegging
 • Rivning
 • Sprengning
 • VVA

Vi er dyktige på utførelse av komplette grunnentrepriser. Vi gjør det enkelt for deg som kunde da vi står for all koordinering med underentreprenører. Dette sikrer deg en stabil framdrift og at du får den kvaliteten du har bestilt.

Foretaket har sentral godkjenning innenfor de godkjenningsområder som er relevante for våre oppgaver.