Enter your keyword

Kaare Mortensen AS

(Org.nr. 956 813 301)
Urdaveien 11
3274 Larvik

Tlf: 33 13 49 50
vestfold@kaare-mortensen.as

(faktura mottas helst som EHF-faktura eller per mail)

Velkommen til Kaare Mortensen – Deres entreprenørfirma i Vestfold

Kaare Mortensen AS er et entreprenørfirma med lang erfaring og dyktige fagarbeidere. Vi har kontorsted i Larvik, og regner Vestfold som vårt markedsområde. Våre oppdragsgivere er offentlige byggherrer, byggentreprenører, profesjonelle eiendomsutviklere og privatpersoner.

Vi tar blant annet oppdrag innen entreprenør- og grunnarbeid, vei-, vann og avløpsanlegg, sanering og fundamentering, samt tomt- og gravearbeid.

Helse, miljø og sikkerhet i alle ledd er viktig for oss. Vi er derfor sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Vi har også fått NS-EN ISO 14001:2015 og 9001:2015.

Godkjenninger og medlemskap

1990

Selskapet startet

42

Ansatt