Aktsomhetsvurdering etter åpenhetslovens §4.                                                            Larvik, juni 2022

 

Kaare Mortensen AS er et entreprenørfirma med hovedkontor i Larvik. Vårt hovedarbeidsområde er gamle Vestfold fylke. Vi er ca 40 fast ansatte. I tillegg kommer innleid arbeidskraft, ca 5-10%.

Vår virksomhet har salgsinntekter over 70 millioner NOK og balansesum over 35 millioner NOK. Det gjør at vi i denne sammenheng regnes som «større virksomhet» og omfattes av åpenhetsloven.

Dette dokument er ment for å gi allmenheten tilgang til våre vurderinger av anstendig arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter knyttet til vår forretningsvirksomhet.

§4 Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

a) I våre etiske retningslinjer er det påpekt at alle som har ansvar for anskaffelser har et ansvar for å sjekke at produktet er produsert og levert i henhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

 

b) Vi skal kartlegge faktiske og potensielle negative forhold som oppstår fra vår forretningsførsel.

 

Begynne med seg selv: Kaare Mortensen AS har ca 40 ansatte på heltid. Våre lønnsforhold er regulert av lønnsforhandlinger, en intern overenskomst basert på det som er fremforhandlet i MEF/NAF. Vi er ikke organisert pr i dag, men det er ingen føringer som sier at vi ikke skal være det om arbeidstakerne ønsker dette. Pr i dag lønner vi over tariff. Vi baserer oss på lik lønn for like vilkår.

Vi har mange leverandører til våre prosjekter, og vi har mange underentreprenører som arbeider på oppdrag for oss. Det er en mulig kilde til at vårt foretak bidrar til å opprettholde brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Vi får ikke sjekka alle våre varer helt tilbake til råstoff. Men vår politikk er å kreve en underskrift av leverandører der årlig kjøp overgår 150.000,-. De skriver under på en egenerklæring om grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, der de bekrefter at de følger FN`s menneskerettighetserklæring, de vanligste 8 ILO-konvensjonene, arbeidsmiljøloven, samt bekrefter at de tar avstand fra korrupsjon. Det er også mulig å krysse av for at de har forhold som ikke er akseptable, samt redegjøre for disse. Vi håper dette legger press på våre leverandører slik at de legger press videre nedover i produksjonskjeden.

Hos våre underentreprenører etterspør vi arbeidsavtaler og forsikringsordninger, samt om deres ansatte har nødvendig utdanning og sertifikater for arbeidet de skal utføre. Det gjør at vi kan oppdage og unngå bruk av firmaer med uanstendige arbeidsforhold.

c) Iverksette tiltak:

Våre viktigste tiltak er de vi har nevnt. Å få underskrifter på egenerklæringer fra leverandører og informasjon om ansettelsesforhold og kompetanse hos våre underentreprenører.

Dokumentasjon og underskrifter er i seg selv ikke et tiltak som hindrer brudd på grunnleggende menneskerettigheter og gir anstendige arbeidsforhold. Men når det blir et tema det snakkes om, og underliggende faktainformasjon blir etterspurt, vil det gi en økt bevissthet rundt dette tema. Målet vårt er at vi skal la være å handle med firmaer som ikke signerer vår egenerklæring om grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold..

d) Våre godkjente leverandører og underentreprenører ligger lagret i vårt ISO 9001-system. Når vi skal skaffe varer eller tjenester er det lett å sjekke ut hvem vi har som godkjente leverandører. Er de ikke registrert og handelen ventes å overstige 150.000,- kr/år må de underskrive egenerklæringen først.

 

e) Vi har ikke registrert noen direkte eller indirekte negative konsekvenser pr. i dag. Men vi fortsetter vår oppmerksomhet rundt emnet. Våre samarbeidspartnere blir konfrontert med vårt ønske om å gjøre forretninger basert på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i alle ledd.

 

f) Hvis vi kommer borti en leverandør eller underentreprenør som ikke kan gå god for sine produkt og tjenester, vil vi bemerke det. Da har vi to valg. Å unngå samarbeid, eller å bidra til at de negative forholdene blir bedre.