Velkommen til Kaare Mortensen

– Deres entreprenørfirma i Vestfold

Velkommen til Kaare Mortensen

– Deres entreprenørfirma i Vestfold

Kaare Mortensen AS er et entreprenørfirma med lang erfaring og dyktige fagarbeidere. Vi har kontorsted i Larvik, og regner Vestfold som vårt markedsområde. Våre oppdragsgivere er offentlige byggherrer, byggentreprenører, profesjonelle eiendomsutviklere og privatpersoner.

Vi tar blant annet oppdrag innen entreprenør- og grunnarbeid, vei-, vann og avløpsanlegg, sanering og fundamentering, samt tomt- og gravearbeid.

Helse, miljø og sikkerhet i alle ledd er viktig for oss. Vi er derfor sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Kompetanse

Uten den kompetanse, kunnskap og erfaring som våre ansatte besitter bortfaller det viktigste vilkåret for å drive grunnentreprenørvirksomhet.

Arbeidsmiljø

Derfor er det viktig for oss at vi representerer en økonomisk, trygg og faglig spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø til alle våre medarbeidere.

HMS

Det finnes ingen jobb det er verdt å skade seg i, derfor er målet om at alle ansatte skal komme hele og friske hjem – hver dag. Det er vårt aller viktigste fokusområde.

GODKJENNINGER OG MEDLEMSKAP

PROSJEKTER

Bøkkerbakken VA-anlegg
Hvelven Pumpeledning
Gylna pumpestasjon
Olavsgate – Høyers gate VVA
VA Sanering Solvangbakken
Grunnarbeid og VA Øvre Haug
Solstad-Varden VA-anlegg etp.1
Heiveien boligfelt del B


Built on Exego Publisher