Godkjenninger og medlemskap

Godkjent for ansvarsrett, Direktoratet for Byggkvalitet

Sentral godkjenning hos Direktoratet for Byggkvalitet er en frivilling kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Foretakene som innehar denne godkjenningen har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset det arbeidet de bedriver, og de kan dokumentere at de har betalt skatter og avgifter, har rutiner for kvalitetssikring og besitter riktig fagkompetanse og erfaring.

Vi har sentral godkjenning innenfor de godkjenningsområdene som er relevante for våre oppdrag. Ytterligere detaljer om vår godkjenning hos Direktoratet for Byggkvalitet finner du her:

https://sgregister.dibk.no/enterprises/956813301

Maskinentreprenørenes forbund

Vi er og har vært stolt medlem av Maskinentreprenørenes forbund (MEF) siden år 1990.

MEF representerer litt over 2000 bedrifter som en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. De har egne avtaler med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), og har tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet.

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene

Vi er lærebedrift i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB). OKAB hjelper oss som bedrift med inntak og opplæring av lærlinger, samt at de følger opp og fungerer som en rådgiver for både bedriften og lærlingene.

Miljøfyrtårnbedrift

Som Miljøfyrtårnbedrift er vi en av nesten 5000 virksomheter som systematisk jobber med miljøtiltak i arbeidshverdagen, og som kan dokumentere egen miljøinnsats ved at vi oppfyller satte kriterier og gjennomfører tiltak for å bli en mer miljøvennlig bedrift og skape et godt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Achilles Utilities NCE

Achilles Utilities NCE er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk. Med mer enn 5500 kvalifiserte leverandører som tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester gir Achilles Utilities NCE en rettferdig, åpen og transparent utvelgelse av leverandører. Dette forenkler anbudsprosessen og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.


Bransjenettverket Achilles Utilities NCE ble lansert i august 2017, da to av Achilles mest etablerte energinettverk (Sellihca og Connexio) slog seg sammen og det utvikles kontinuerlig i samarbeid med energibransjen i Norden og Sentral-Europa for å dekke de fleste behov innenfor leverandøradministrasjon