Enter your keyword

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Kaare Mortensen AS er et entreprenørfirma med hovedkontor i Larvik. Vårt hovedarbeidsområde er gamle Vestfold fylke. Vi er ca 40 fast ansatte. I tillegg kommer innleid arbeidskraft, ca 5-10%.

Vår virksomhet har salgsinntekter over 70 millioner NOK og balansesum over 35 millioner NOK. Det gjør at vi i denne sammenheng regnes som «større virksomhet» og omfattes av åpenhetsloven. Dette dokument er ment for å gi allmenheten tilgang til våre vurderinger av anstendig arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter knyttet til vår forretningsvirksomhet.