Enter your keyword

VA Sanering Solvangbakken

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Prosjektinformasjon:

HOVEDENTREPRISE - Arbeid med sanering av vann, spillvann og overvann, samt tilhørende kummer. Midlertidig omlegging av veier og reetablering av disse i etterkant.

Kunde
Kongsberg kommune
Kategori
Sanering
Sted
Hvittingfoss
Ferdigstilt:
2015
Anbudssum:
ca. 1 954 644,-

Beskrivelse

Hoveddata for anlegget:

 • 250 meter komplette hovedgrøfter
 • 9 stykk komplette avløpskummer
 • 4 stykk komplette vannkummer
 • 5 stykk komplette sandfang
 • 90 meter stikkledningsgrøfter
 • Reetablering av veier og tomtearealer
 • Ca. 10 stykk grenledninger

Nøkkelinformasjon:

 • Referanseperson: Rune Morka
 • Vår anleggsleder: Jørgen Bjørnø Andersen
 • Utført i perioden: August 2015 – Oktober 2015
 • Totalt antall årsverk: ca. 1,5
 • Egne arbeidstakere (årsverk): ca. 1
 • Underentreprenører (årsverk): ca. 0,5
 • Skader på egne arbeidstakere: Ingen
 • Skader hos underentreprenør: Ingen