Enter your keyword

Grunnarbeid og VA Øvre Haug

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Prosjektinformasjon:

TOTALENTREPRISE - Prosjektert og utført grunnarbeid for opparbeidelse av infrastruktur for midlertidige boliger. Byggegrunn, adkomstvei og VA-anlegg.

Kunde
Tjøme Kommune
Kategori
Totalentreprise
Sted
Tjøme
Ferdigstilt:
2015
Anbudssum:
ca. 1 534 635,-

Beskrivelse

Hoveddata for anlegget:

 • 150 meter hovedgrøft for VA
 • 30 meter stikkledningsgrøfter til boliger
 • 3 stykk kumgrupper for vann, overvann og stillvann
 • Nedsetting av 2 stykk sandfangskummer
 • Boring under fylkesvei
 • Sprengning og avretting for 4 tomter
 • Kabelgrøfter for el, tele og gatelys
 • Gatelys, 3 stykk
 • Reetablering av berørte veier og tomtearealer

Øvrig nøkkelinformasjon:

 • Referanseperson: Arve Bockelie
 • Vår anleggsleder: Jørgen Bjørnø Andersen
 • Utført i perioden: August 2015 – November 2015
 • Totalt antall årsverk: ca. 1,5
 • Egne arbeidstakere (årsverk): 1
 • Underentreprenører (årsverk): ca. 0,5
 • Skader på egne arbeidstakere: Ingen
 • Skader hos underentreprenør: Ingen