Enter your keyword

Olavsgate – Høyers gate VVA

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Prosjektinformasjon:

HOVEDENTREPRISE - Arbeid med sanering av vann, spillvann og overvann, samt tilhørende kummer. Midlertidig omlegging av veier og reetablering av disse. Etablert nye fortausløsninger med stein- og hellelegging, og universell utforming av fortau og overganger er ivaretatt.

Kunde
Larvik kommune
Kategori
Sanering
Sted
Larvik
Ferdigstilt:
2016
Anbudssum:
ca. 5 430 000,-

Beskrivelse

Hoveddata for anlegget:

 • 240 meter ledningsgrøft for vann, spillvann og overvann
 • 5 stykk spillvannskummer
 • 5 stykk overvannskummer
 • 2 stykk vannkummer
 • 1800 m2 opparbeidelse av fortau av variabel konstruksjon
 • 1950 m2 opparbeidelse av vei
 • 13 stykk stikkledningsanlegg
 • 12 stykk lysmaster med kabelarbeid

Nøkkelinformasjon:

 • Referanseperson: Elma Selimotic
 • Byggeleder: Runar Tanggård
 • Vår anleggsleder: Ingfrid Svendsen
 • Utført i perioden: Juni 2015 – Mai 2016
 • Skader på egne arbeidstakere: Ingen
 • Skader hos underentreprenør: Ingen