Enter your keyword

Heiveien boligfelt del B

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Prosjektinformasjon:

Arbeidet består i opparbeidelse av ny vei, vann og avløp for nye tomter

Kunde
Siljan kommune
Sted
Siljan
Ferdigstilt:
2016
Anbudssum:
5 400 000,-

Beskrivelse

Hoveddata for anlegget:

 • 760 m VA-grøft
 • 875 m veg
 • 320 m fortau
 • 14 spillvannskummer
 • 11 overvannskummer
 • 5 vannkummer
 • 920 m kabelgrøfter

Nøkkelinformasjon:

 • Referanseperson: Morten Thorvaldsen
 • Vår anleggsleder: Leif Refsdal
 • Utført i perioden: Mai 2016 – Desember 2016
 • Skader på egne arbeidstakere: Ingen
 • Skader hos underentreprenør: Ingen