Enter your keyword

Hvelven Pumpeledning

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Prosjektinformasjon:

HOVEDENTREPRISE - Sanering av pumpeledning for spillvann med tilhørende kummer.

Kunde
Larvik kommune
Kategori
Sanering
Sted
Larvik
Ferdigstilt:
2014
Anbudssum:
ca. 1 000 000,-

Beskrivelse

Hoveddata for anlegget:

 • 300 meter utskifting/utblokking av eksisterende pumpeledning
 • Graving av trekkegroper
 • 1 stykk selvfallskum
 • Tilknytning av ledningsanlegg til Hvelven pumpestasjon og mottakskum
 • Drifte mottak og overføring av alt avløpsvann til Hvelven pumpestasjon i hele anleggstiden

Nøkkelinformasjon:

 • Referanseperson: Stein Åge Aas
 • Vår anleggsleder: Ingfrid Svendsen
 • Utført i perioden: November 2014 – Desember 2014
 • Skader på egne arbeidstakere: Ingen
 • Skader hos underentreprenør: Ingen