Enter your keyword

Bøkkerbakken VA-anlegg

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Prosjektinformasjon:

HOVEDENTREPRISE - Arbeid med sanering av vann, spillvann og overvann, samt tilhørende kummer. Midlertidig omlegging av veier og reetablering av disse.

Kunde
Larvik kommune
Kategori
Sanering
Sted
Larvik
Ferdigstilt:
2014
Anbudssum:
ca. 8 200 000,-

DESCRIPTION

Hoveddata for anlegget:

 • 440 meter komplette hovedgrøfter
 • 34 stykk komplette VA-kummer
 • 340 meter gjenomretting av vei
 • 16 stykk komplette sandfang
 • 3*28 meter boring i fjell
 • 240 meter gatelyskabel
 • 9 stykk nye gatelysmaster
 • 75 meter stikkledningstraseer

Nøkkelinformasjon:

 • Referanseperson: Elma Selimotic
 • Byggleder: Runar Tanggård
 • Vår anleggsleder: Ingfrid Svendsen/Svein Brathagen
 • Utført i perioden: Mai 2014 – November 2014
 • Skader på egne arbeidstakere: Ingen
 • Skader hos underentreprenør: Ingen