Enter your keyword

News

Ny storjobb – Fv 251 Ringveien i Sandefjord

Vi var så heldige å vinne anbudskonkurransen med omlegging av Fv 251 Ringveien i Sandefjord. Det er Statens vegvesen som er byggherre. Kontrakten er på 17,3 mill. Arbeidene startes opp over påske og skal være avsluttet juli 2018. Arbeidene består av omlegging av Fv 251 Ringveien med ny parsell mellom Heimdalsveien og jernbaneundergangen ved Haslebakken. Det vil si at det siste svingete partiet på Fv 251 Ringveien forbi gartneriet på Hasle legges om. Vi ser frem til å ta fatt på prosjektet.