Enter your keyword

Kaare Mortensen AS

(Org.nr. 956 813 301)
Urdaveien 11
3274 Larvik

Tlf: 33 13 49 50
vestfold@kaare-mortensen.as

(faktura mottas helst som EHF-faktura eller per mail)

Velkommen til Kaare Mortensen – Deres entreprenørfirma i Vestfold

Kaare Mortensen AS er et entreprenørfirma med lang erfaring og dyktige fagarbeidere. Vi har kontorsted i Larvik, og regner Vestfold som vårt markedsområde. Våre oppdragsgivere er offentlige byggherrer, byggentreprenører, profesjonelle eiendomsutviklere og privatpersoner.

Vi tar blant annet oppdrag innen entreprenør- og grunnarbeid, vei-, vann og avløpsanlegg, sanering og fundamentering, samt tomt- og gravearbeid.

Helse, miljø og sikkerhet i alle ledd er viktig for oss. Vi er derfor sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Godkjenninger og medlemskap

1990

Selskapet startet

38

Ansatt

Aktuelt

Ferdigstilt turområde i Larvik

For et år siden inngikk vi, i samarbeid med H & K Sandnes, en kontrakt med Larvik kommune om kvikkleiresikring på Stubberød. Nå er hele [...]

Ny 3-akslet maskintralle

Vi har nå investert i ny 3-akslet maskintralle fra Hako Maskin AS.

Ny storjobb – Fv 251 Ringveien i Sandefjord

Vi var så heldige å vinne anbudskonkurransen med omlegging av Fv 251 Ringveien i Sandefjord. Det er Statens vegvesen som er byggherre. Kontrakten er [...]

Gammel dumper blir som ny

Vår gamle Bell-dumper har fått en skikkelig ansiktsløftning. Har blitt sandblåst og lakkert hos Vestfold Sandblåsing AS.