Enter your keyword

Solstad-Varden VA-anlegg etp.1

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Prosjektinformasjon:

Arbeidet består i sanering av vann- og avløpsledninger

Kunde
Larvik kommune
Sted
Stavern
Ferdigstilt:
2016
Anbudssum:
11 900 000,-

Beskrivelse

Hoveddata for anlegget:

 • 900 m VA-grøft
 • 5 stk. vannverkskummer
 • 13 stk. spillvannskummer
 • 13 stk. overvannskummer
 • 22 stk. sandfang
 • 900 m gjennoppbygging av vei
 • 711 m kabelgrøfter
 • 27 stk. nye gatelys
 • Stikkledninger til 39 boliger

Nøkkelinformasjon:

 • Referanseperson: Elma Selimotic
 • Vår anleggsleder: Jørgen Bjørnø Andersen
 • Utført i perioden: Oktber 2015 – Oktober 2016
 • Skader på egne arbeidstakere: Ingen
 • Skader hos underentreprenør: Ingen