Enter your keyword

Gylna pumpestasjon

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Prosjektinformasjon:

HOVEDENTREPRISE - Arbeid med fjerning av eksisterende pumpestasjon, sanering av avløpssystemet og vannledninger, samt montering og faststøping av ny pumpestasjon.

Kunde
Larvik kommune
Kategori
Sanering
Sted
Larvik
Ferdigstilt:
2014
Anbudssum:
ca. 1 000 000,-

Beskrivelse

Hoveddata for anlegget:

 • 15 meter SP, OV og VL-ledninger
 • 2 stykk komplette avløpskummer
 • Rivning og fjerning av eksisterende pumpestasjon
 • Utgraving for pumpesump
 • Nedsetting av ny pumpestasjon inkludert støping av forankring
 • Plastring av bekk
 • Reetablering av veier

Nøkkelinformasjon:

 • Referanseperson: Stein Åge Aas
 • Vår anleggsleder: Svein Brathagen
 • Utført i perioden: November 2014 – Desember 2014
 • Skader på egne arbeidstakere: Ingen
 • Skader hos underentreprenør: Ingen