Enter your keyword

Nyheter

Ferdigstilt turområde i Larvik

For et år siden inngikk vi, i samarbeid med H & K Sandnes, en kontrakt med Larvik kommune om kvikkleiresikring på Stubberød. Nå er hele prosjektet ferdigstilt og en ny tursti langs Lågen står til disposisjon for Larviks innbyggere. Turstien har fått navnet «Elvestien», og det er etablert grillsone, sitteplasser og parkeringsplass for de besøkende.

Les mer om prosjektet i denne linken til Østlands Posten.